Pol Pots Leende

Pol Pots leende är en essä som följer i spåren av den svenska delegation som 1975 besökte Pol Pots Kambodja. Den utkom 2006 på Atlas förlag och har sedan utgivits i flera upplagor av Månpocket. 2011 återutgavs en uppdaterad upplaga i Atlas serie Atlas Reportage.

Under 2009 utkom den i Norge, Nederländerna och Danmark. Under 2010 utkom den i Italien och Polen. 2013 utkom den i Tyskland, 2014 i Ryssland och 2017 i Slovakien.

Varje översättning innehåller nyskrivet material och ingen är således identisk med de andra.

Pol Pots leende nominerades 2007 till Dagens Nyheters kulturpris och 2011 till det polska Kapuscinskipriset samt det schweiziska Jan Michalski-priset. 2018 utsågs den till en av de 30 bästa sakprosaböckerna i Skandinavien sedan 2000. 2015 hade pjäsen Pol Pots lächeln / Recherchen zum guten glauben premiär i Berlin.

NB: Den utgåva av Pol Pots leende som saluförs i museibutiken i S-21 i Phnom Penh är en lokalt producerad piratkopia. Den saknar ett antal sidor och är inte godkänd av varken förlag eller författare.